logo

3D skenování

Co skenujeme

Velké nebo malé, krátké nebo dlouhé, vysoké nebo nízké - vše je možné, pokud víte, jak na to. My to víme. Vy máte vizi, my Vám pomůžeme přenést ji do (virtuální) reality.

Nástroje, které používáme nám umožňují pracovat v různých situacích a scénářích, od centimetrových předmětů po celé komplexy budov. Použití bezpilotních prostředků nám umožňuje skenovat budovy bez výškového omezení nebo bez omezení přístupu k budově samotné.

 • Skenování filmových kulis a prostředí pro natáčení pro použití pro matchmoving nebo scene enhancement
 • Digitalizace kulturního dědictví, památek, významných budov, soch, uměleckých děl všech velikostí - od mincí po celé komplexy budov
 • Dokumentace, digitalizace a archivace muzeálních exponátů, archeologických nalezišť a paleontologických artefaktů
 • Dokumentace rekonstrukčních a restaurátorských prací (srovnání stavu před a po, popř. i v průběhu prací)
 • 3D skenování kulturního dědictví v rámci dotačních programů Ministerstva kultury PZAD (Program na záchranu architektonického dědictví) a Ministerstva pro místní rozvoj IROP (Integrovaný regionální operační program)
 • Přesné zaměřování skutečného stavu a porovnání s plány v CAD formátu
 • Skenování industriálních budov a zařízení
 • Skenování předmětů pro použití v reklamě
 • Možnost zajistit skenování lidí, popř. zvířat v největším 3D skeneru v kontinentální Evropě
 • Příprava modelů pro 3D tisk / CNC frézování, rapid prototyping
 industry Průmysl  education Vzdělání gaming Hry
 heritage Památky  art Umění megaphone Reklama
 film Film  architecture Architektura archeology Archeologie

Kde skenujeme

world map where are we 3D scanning

Díky našemu umístění v Praze jsme velmi flexibilní. Samozřejmostí je skenování kdekoliv v republice, ale v žádném případě se neomezujeme pouze na skenování v rámci České republiky. V závislosti na aktuálním vytížení jsme schopni reagovat na Vaše požadavky v rámci celé Evropy v řádu několika málo dní. Náš 3D skenovací kit je plně mobilní a technicky jsme schopní zajistit skenování kdekoliv na světě, nicméně mimo EU mohou platit různá právní omezení, jako je nutnost vyřízení pracovního víza apod.

Jak skenujeme

Faro_X330_stroke 3D scanning

Jsme společnost, jejíž hlavním cílem je poskytovat kvalitní skeny bez kompromisů. K získání co nejlepších výsledků používáme více skenovacích technologií, jejichž kombinace nám umožňuje dosahovat i na vzdálenost desítek metrů přesnosti ±2mm. Více informací o technologiích a technice, kterou používáme, se dozvíte v sekci Technologie.

K čemu lze využít naše skeny

Libor 3d model wireframe

Námi vytvořené 3D modely  lze dále upravovat, animovat, vytisknout na 3D tiskárně, případně vyrobit na CNC fréze. Máme kontakty na nejlepší firmy v oboru a výrobu Vám dokážeme zajistit přesně podle Vašich požadavků, aniž byste se museli o cokoliv starat.

Herní vývojáři a filmoví tvůrci ocení přesnost a fotorealismus našich modelů, která jim dokáže ušetřit obrovské množství času a prostředků, které by jinak museli investovat do ručního modelování. Spolupracujeme s malými i velkými herními i filmovými společnostmi a známe jejich požadavky na kvalitu, kterým jsme schopni plně vyhovět.

Dokonalé repliky vzácných fosílií v paleontologii mohou být studovány a analyzovány, aniž by hrozilo  poškození nebo ztráta originálních nálezů. Digitalizace historických nalezišť v archeologii do 3D podoby umožní jejich mnohem přesnější a pohodlnější zkoumání, než mohou nabídnout obyčejné fotografie. Z těchto poznatků mohou být posléze vyhotoveny digitální rekonstrukce původního stavu, jak vypadal před stovkami či tisíci lety. 3D technologie dále umožní vytvářet virtuální muzea, která mohou návštěvníci procházet z pohodlí svého domova za pomocí virtuální, popř. rozšířené reality.

3D skenování je také velmi užitečné v oblasti rekonstrukcí vzácných budov, či uměleckých děl. Srovnáním stavu před rekonstrukcí a po rekonstrukci lze přesně dokumentovat, k jakým úpravám v průběhu rekonstrukčních prací došlo, a zda byly provedeny v požadované kvalitě.

3D skenování umožňuje vytvoření on-line multimediální 3D katalogů uměleckých děl, řemeslných předmětů a šperků.

Co lze skenovat jen obtížně

Je dobré vědět, kde leží dnešní limity 3D skenování. Většinu problémů jsme schopní vyřešit sami v průběhu skenování, případně v následném zpracování skenů, přesto bychom Vás rádi informovali, jaké podmínky Vám zajistí nejlepší výsledky.

 • Obecně lze nejlepších výsledků dosáhnout při skenování komplexních tvarů s nepravidelnými, neopakujícími se vzory. Pokud je skenovaný objekt hladký, jednobarevný a lesklý, získání přesných výsledků může být obtížné
 • Opticky obtížné materiály, obzvláště průhledné a lesklé objekty je téměř nemožné skenovat bez použití speciálního matujícího spreje nebo bez polepení speciální lepící páskou
 • Skenování překrývajících se nebo velmi blízko u sebe umístěných předmětů může vést ke vzniku děr ve výsledných datech
 • Tenké, jemné prvky jsou velmi obtížné ke skenování. Vlasy, peří, nebo jiné velmi tenké části skenovaného objektu mohou způsobovat problémy
 • Hluboké díry - např. váza půjde bez problémů oskenovat z vnějšku, ale vnitřní stěna bude generována softwarově při následném zpracování
 • Pohybující se objekty je možné skenovat pouze ve skenovacím studiu s mnoha pevně umístěnými senzory, které sejmou daný objekt synchronizovaně v jeden okamžik. Pohybující se předměty není možné skenovat laserovou metodou
 • Vegetace a nechtěné pohybující se objekty v okolí skenovaného objektu (typicky lidé, auta, ptáci atd.) mohou způsobovat problémy ze dvou hlavních důvodů: mohou zakrývat skenovaný objekt a pohybující se objekty navíc vypadají na každém skenu jinak, což má za následek nepřesnosti při skládání jednotlivých skenů do sebe. Z těchto důvodů je ideální, pokud je okolí skenovaného objektu uzavřeno pro veřejnost a zbaveno vegetace

Proč to vůbec děláme

Žijeme v době, kdy na celém světě dochází k ničení památek starých stovky i tisíce let. A nemáme tím na mysli jen barbarské ničení památek ve válečných zónách, ale také např. poškození přírodními živly, jako jsou povodně nebo požáry, nebo i jen poškození vzniklá nezájmem, špatnou finanční situací, či v horším případě necitlivými zásahy majitelů některých významných objektů. My máme možnosti, jak tyto objekty dochovat následujícím generacím přesně v tom stavu, jako je nám zanechaly generace předcházející. V digitálním světě mohou existovat navždy.