3D skenování

Holubice church 3D scan

Velké nebo malé, krátké nebo dlouhé, vysoké nebo nízké – vše je možné, pokud víte, jak na to. My to víme. Vy máte vizi, my Vám pomůžeme přenést ji pomocí 3D skenování do (virtuální) reality.

Nástroje, které používáme nám umožňují pracovat v různých situacích a scénářích, od centimetrových předmětů po celé komplexy budov. Použití bezpilotních prostředků nám umožňuje skenovat budovy bez výškového omezení nebo bez omezení přístupu k budově samotné.

Naše hlavní zaměření

Filmový průmysl
Vývoj her
Památky a muzea
Ověřování přesnosti
Dokumentace
Výroba
 • Skenování filmových kulis a prostředí pro natáčení pro použití pro matchmoving nebo scene enhancement
 • Ověřování přesnosti a kontrola kvality dílů až na setiny milimetru a porovnání s 3D CAD modelem včetně vypracování protokolu o měření
 • Digitalizace kulturního dědictví, památek, významných budov, soch, uměleckých děl všech velikostí – od mincí po celé komplexy budov
 • Dokumentace, digitalizace a archivace muzeálních exponátů, archeologických nalezišť a paleontologických artefaktů
 • Dokumentace rekonstrukčních a restaurátorských prací (srovnání stavu před a po, popř. i v průběhu prací)
 • Přesné zaměřování skutečného stavu a porovnání s plány v CAD formátu, případně vytvoření CAD dokumentace pro objekty, ke kterým dokumentace chybí
 • Skenování industriálních budov a zařízení
 • Skenování předmětů pro použití v reklamě a marketingu
 • Možnost zajistit skenování lidí, popř. zvířat v jednom z největších 3D skeneru v kontinentální Evropě (115 snímačů)
 • Příprava modelů pro 3D tisk / CNC frézování, rapid prototyping

Kde skenujeme

world map where are we 3D scanning

 

Díky našemu umístění v Praze jsme velmi flexibilní. Samozřejmostí je skenování kdekoliv v republice, ale v žádném případě se neomezujeme pouze na skenování v rámci České republiky. V závislosti na aktuálním vytížení jsme schopni reagovat na Vaše požadavky v rámci celé Evropy v řádu několika málo dní. Náš 3D skenovací kit je plně mobilní a technicky jsme schopní zajistit skenování kdekoliv na světě, nicméně mimo EU mohou platit různá právní omezení, jako je nutnost vyřízení pracovního víza apod.

Jak skenujeme

Faro_X330_stroke 3D scanning

 

Jsme společnost, jejíž hlavním cílem je poskytovat kvalitní skeny bez kompromisů. K získání co nejlepších výsledků používáme více skenovacích technologií, jejichž kombinace nám umožňuje dosahovat i na vzdálenost desítek metrů přesnosti ±2mm. V případě ověřování přesnosti dílů pak používáme skenery s rozlišením a přesností v řádu setin milimetru. Více informací o technologiích a technice, kterou používáme, se dozvíte v sekci Technologie.

K čemu lze využít naše skeny

Námi vytvořené 3D modely  lze dále upravovat, animovat, vytisknout na 3D tiskárně, případně vyrobit na CNC fréze. Máme kontakty na nejlepší firmy v oboru a výrobu Vám dokážeme zajistit přesně podle Vašich požadavků, aniž byste se museli o cokoliv starat.

Herní vývojáři a filmoví tvůrci ocení přesnost a fotorealismus našich modelů, která jim dokáže ušetřit obrovské množství času a prostředků, které by jinak museli investovat do ručního modelování. Spolupracujeme s malými i velkými herními i filmovými společnostmi a známe jejich požadavky na kvalitu, kterým jsme schopni plně vyhovět.

Provádíme také ověřování přesnosti vyrobených dílů vůči 3D CAD modelům (např. různé odlitky, autodíly, soustružené nebo frézované strojní součásti aj.) či také reverzní inženýrství dílů, ke ktrým není CAD model k dispozici.

Libor 3d model wireframe

Dokonalé repliky vzácných fosílií v paleontologii mohou být studovány a analyzovány, aniž by hrozilo  poškození nebo ztráta originálních nálezů. Digitalizace historických nalezišť v archeologii do 3D podoby umožní jejich mnohem přesnější a pohodlnější zkoumání, než mohou nabídnout obyčejné fotografie. Z těchto poznatků mohou být posléze vyhotoveny digitální rekonstrukce původního stavu, jak vypadal před stovkami či tisíci lety. 3D technologie dále umožní vytvářet virtuální muzea, která mohou návštěvníci procházet z pohodlí svého domova za pomocí virtuální, popř. rozšířené reality.

3D skenování je také velmi užitečné v oblasti rekonstrukcí vzácných budov, či uměleckých děl. Srovnáním stavu před rekonstrukcí a po rekonstrukci lze přesně dokumentovat, k jakým úpravám v průběhu rekonstrukčních prací došlo, a zda byly provedeny v požadované kvalitě.

Co lze skenovat jen obtížně

Je dobré vědět, kde leží dnešní limity 3D skenování. Většinu problémů jsme schopní vyřešit sami v průběhu skenování, případně v následném zpracování skenů, přesto bychom Vás rádi informovali, jaké podmínky Vám zajistí nejlepší výsledky.

 • Obecně lze nejlepších výsledků dosáhnout při skenování komplexních tvarů s nepravidelnými, neopakujícími se vzory. Pokud je skenovaný objekt hladký, jednobarevný a lesklý, získání přesných výsledků může být obtížné
 • Opticky obtížné materiály, obzvláště průhledné a lesklé objekty je téměř nemožné skenovat bez použití speciálního matujícího spreje nebo bez polepení speciální lepící páskou
 • Skenování překrývajících se nebo velmi blízko u sebe umístěných předmětů může vést ke vzniku děr ve výsledných datech
 • Tenké, jemné prvky jsou velmi obtížné ke skenování.
 • Vlasy, peří, nebo jiné velmi tenké části skenovaného objektu mohou způsobovat problémy
 • Hluboké díry – např. váza půjde bez problémů oskenovat z vnějšku, ale vnitřní stěna bude generována softwarově při následném zpracování
 • Pohybující se objekty (tedy především lidi nebo zvířata) je možné skenovat pouze ve skenovacím studiu s mnoha pevně umístěnými senzory, které sejmou daný objekt synchronizovaně v jeden okamžik. Pohybující se předměty není možné skenovat laserovou metodou
 • Vegetace a nechtěné pohybující se objekty v okolí skenovaného objektu (typicky lidé, auta, ptáci atd.) mohou způsobovat problémy ze dvou hlavních důvodů: mohou zakrývat skenovaný objekt a pohybující se objekty navíc vypadají na každém skenu jinak, což má za následek nepřesnosti při skládání jednotlivých skenů do sebe. Z těchto důvodů je ideální, pokud je okolí skenovaného objektu uzavřeno pro veřejnost a zbaveno vegetace

Cena

U 3D skenování bohužel nelze cenu určit paušálně, protože je silně závislá na tom, co je předmětem skenování, v jaké přesnosti a rozlišení mají skeny být, jakou se skenují technologií atd. Může se tedy pohybovat od jednotek tisíc za menší předměty skenované fotogrammetrií až po stovky tisíc za velké budovy skenované kombinací více technologií. Cenu tedy určujeme individuálně pro každou zakázku na základě Vaší poptávky. Pro vypracování cenové nabídky nás tedy prosím kontaktujte mailem, telefonicky, nebo přes kontaktní formulář.